Aktualności

Etapy szkolne konkursów przedmiotowych z historii, fizyki, biologii, wos, geografii i chemii będą zorganizowane w dniach:

 • 16 listopada 2020 r. – historia (godz. 9.00) i fizyka (godz. 12.00)
 • 19 listopada 2020 r. – biologia (godz. 9.00) i wiedza o społeczeństwie (godz. 12.00)
 • 20 listopada 2020 r. – geografia (godz. 9.00) i chemia (godz. 12.00)

Uczestnicy proszeni są o przyjście do szkoły 20 minut przed godziną rozpoczęcia konkursu. Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu będzie się znajdowała na drzwiach szkoły. Prosimy aby każdy z uczniów miał własne przybory szkolne.

podstawa prawna:

§1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960).

W czasie konkursów zastosowane zostaną środki ostrożności zalecane przez MEN oraz GIS dot. organizacji egzaminu ósmoklasisty (m.in. dezynfekcja, liczba uczniów w sali zgodna z zasadą 4m2 przypadające na jedna osobą, odległości pomiedzy ławkami).

Wszystkim życzymy powodzenia i mamy nadzieję na spotkanie w etapie rejonowym.

Etapy rejonowe w tym roku również przeprowadzone będą na terenie szkoły i będą odbywały się w dniach:

 • polonistyczny, godz. 9.00 24 listopada 2020 r. (wtorek)
 • matematyczny, godz. 9.00 25 listopada 2020 r. (środa)
 • języka angielskiego, godz. 9.00 1 grudnia 2020 r. (wtorek)
 • historyczny, godz. 9.00 19 stycznia 2021 r. (wtorek)
 • fizyczny, godz. 12.00 19 stycznia 2021 r. (wtorek)
 • geograficzny, godz. 9.00 20 stycznia 2021 r. (środa)
 • chemiczny, godz. 12.00 20 stycznia 2021 r. (środa)
 • biologiczny, godz. 9.00 21 stycznia 2021 r. (czwartek)
 • wiedzy o społeczeństwie, godz. 12.00 21 stycznia 2021 r. (czwartek)

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl