Aktualności

Szanowni Państwo,

Listy dzieci przyjętych do klasy 0 oraz klas 1 na rok szkolny 2020/2021 zostaną przygotowane na dzień 17 kwietnia 2020r.
Rodzice wszystkich kandydatów będą powiadomieni o wyniku rekrutacji drogą mailową. Do 30 kwietnia 2020r. Rodzice dzieci przyjętych powinni wpłacić na konto Szkoły wpisowe w wysokości 1000 PLN (z tytułem wpłaty: wpisowe + imię i nazwisko dziecka).

numer konta szkoły: 40 1090 1014 0000 0001 0279 6612

Niewpłacenie wpisowego będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca. Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej. Rodzice dzieci z listy rezerwowej będą informowani telefonicznie, jeśli zwolni się miejsce na liście podstawowej.

Ostateczne listy dzieci przyjętych do Szkoły wraz z podziałem na klasy zostaną przygotowane na dzień 15 maja 2020r.

Zespół Rekrutacyjny

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl