Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi wiele korzyści, m.in. podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw oraz umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem.

W praktyce szkolnej nauczanie systemem CLIL, opiera się na przekazywaniu treści z zakresu, np. biologii, chemii, matematyki za pomocą języka obcego. Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału z danego przedmiotu jak i z języka obcego, aby w przyszłości uczeń mógł porozumiewać się w języku obcym i również uczyć się, studiować i wykorzystywać język obcy w pracy (http://ils.pwsz.edu.pl, Języki Obce w Szkole, 6/2010).

W obecnym roku szkolnym, nauczyciele Naszej Szkoły będą wdrażać system CLIL na trzech etapach edukacji – w klasach 1 SP oraz podczas zajęć Obieżyświat, w klasach 4-6 SP podczas zajęć matematyki, muzyki i języka polskiego oraz w klasach 1-3 Gimnazjum podczas zajęć chemii, biologii i geografii. Wdrażana metoda nauczania zwiększa motywacje uczniów i stwarza warunki do komunikacji w języku obcym. Powołując się na słowa Dieter Wolff, cytowane przez Uniwersytet Warszawski „punktem wyjścia dla integracji są treści przedmiotowe, a nauka języka jest ich pochodną. W wyniku fuzji nie uzyskamy prostej sumy elementów, lecz nową wartość, która pozwala spojrzeć na tę całość z innej perspektywy” („Między teorią a praktyką,” 2010, 8).

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl