Główne założenia metody CLIL – Zintegrowane Nauczanie Języka i Przedmiotu, wdrażane podczas zajęć przedmiotowych w Zespole Szkół Przymierza Rodzin

erasmus clil2

clil erasmus

W sierpniu 2015r, dziesięcioosobowa grupa nauczycieli Naszej Szkoły uczestniczyła w kursie językowo-metodycznym CLIL w ramach programu Erasmus Plus na terenie Wielkiej Brytanii. Podczas szkolenia nauczyciele Naszej Szkoły mieli szanse wzbogacić swój warsztat pracy, podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów oraz nawiązać współpracę w celu wypracowania nowych projektów edukacyjnych. 

Celem szkolenia było doskonalenie znajomości języka angielskiego, wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji i zapoznanie się z zasadami integracji przedmiotowo-językowej CLIL, której model funkcjonuje od kilku lat w wielu szkołach europejskich, m.in. w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Podejście CLIL wykorzystywane w edukacji polega na zintegrowanym nauczaniu języka obcego (np. języka angielskiego) i wybranego przedmiotu począwszy od pierwszego etapu edukacji. Głównym założeniem metody CLIL jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go jako narzędzia zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl