Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3.edu.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00-10.30, 11.00-16.00
czwartek - dzień pracy wewnętrznej

 

W sprawach rozliczeń czesnego prosimy o kontakt poprzez e-mail: czesne@spr3.edu.pl

W sprawach związanych z dziennikiem elektronicznym prosimy o kontakt poprzez e-mail: dziennik@spr3.edu.pl

Informatyk: pracownia@spr3.edu.pl

Rada Rodziców: rada.rodzicow@spr3.edu.pl

 

Numery telefonów wewnętrznych:

12 – sekretariat
14 – administracja – finanse
15 – biuro rachunkowe
16 – administracja – kadry
17 – pokój nauczycielski
18 – biblioteka
19 – świetlica zbiorcza
21 – reedukator
22 – pedagog, psycholog
24 – pielęgniarka
25 – stołówka
26 – ochrona

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl