1. Suma ośmiu kolejnych liczb naturalnych wynosi 212. Znajdź te liczby.

2. Narysowano 16 figur: pewną liczbę trójkątów i pewną liczbę kwadratów. Figury te nie mają wspólnych wierzchołków, a liczba wszystkich wierzchołków jest równa 58. Ile trójkątów narysowano?

3. W 2013 roku Marta miała 14 lat, a jej koleżanka Ola miała 10 lat. W którym roku Marta była dwa razy starsza od Oli?

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl