1. Owoce w skrzynce ważą 5 kg 30 dag. Owoce są cięższe od skrzynki o 5 kg. Ile waży skrzynka?

2. Cenę pewnego towaru najpierw zwiększono o 10% a potem zmniejszono o 10%. Czy cena po tych dwóch zmianach jest taka sama jak przed zmianami? Jeśli nie, to o ile procent się zmieniła.

3. Na zakup ziemniaków do stołówki szkolnej przeznaczono pewną sumę pieniędzy. Gdyby za jeden kwintal ziemniaków płacono po 70 zł, to z przeznaczonej kwoty zostałoby jeszcze 126 zł, a gdyby cena 1 kwintala wynosiła 75 zł, to zabrakłoby 84 zł. Ile kwintali kupiono i za jaką kwotę?

Kalendarz

KONTAKT

Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl