1. Było dziesięć wstążek, ale niektóre porozcinano na trzy części i teraz jest 16 wstążek. Ile wstążek porozcinano?

2. Jaka jest cyfra jedności liczby 22017.

3. Zapisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr wynosi 4.

Kalendarz

KONTAKT

Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl