Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin od dnia 1 września 2019 r:

  w systemie 12-miesięcznym

w systemie 10-miesięcznym

pierwsze dziecko 1 250 pln 1 500 pln
drugie dziecko 1 160 pln 1 392 pln
kolejne dziecko 1 060 pln 1 272 pln

Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin od dnia 1 września 2018 r:

  w systemie 12-miesięcznym
 

w systemie 10-miesięcznym
(dotyczy uczniów klas 8 i 3 gimnazjum.)

pierwsze dziecko 1 100 pln 1 320 pln
drugie dziecko 980 pln 1 176 pln
kolejne dziecko 860 pln 1 032 pln

 
Czesne należy wpłacać na konto szkoły do 15. dnia każdego miesiąca.


Wysokość wpisowego:
1000 zł (opłata jednorazowa)


Numer konta szkoły:
40 1090 1014 0000 0001 0279 6612


W sprawach rozliczeń czesnego prosimy o kontakt poprzez e-mail:

czesne@spr3bielany.edu.pl

Kalendarz

English corner

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl